خیال در همه عالم برفت و بازآمد که از حضور تو خوشتر نیافت جایی را
 

 

این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:
+   یکشنبه 10 خرداد 1394 02:53 مـــــــــیم . ر. الــــــــــــــفـــــ  |  نظرات (28)