X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
 
خیال در همه عالم برفت و بازآمد که از حضور تو خوشتر نیافت جایی را
 

 

انگار که ققنوس وار از میان خاکستر آتش درد و رنج سر بر آورده ام و با نگاهی تازه به جهان هستی، تمامیتش را به مبارزه می طلبم. آری اینگونه است که رنجها اگر تو را نکشند از تو موجودی مقاوم تر پدید می آورند از آن دست که پولاد نیز می گدازد امّا پسینِ آن هیچ چیز نمی تواند که بتازاند بر قامت آب دیده اش که نیست چیزی به نیرومندی به سانِ آتش گداخته.


پایداری به گاه توفانهای توفنده ی دلپریشی ها و سرنوشت

شکیبایی به گاه تندرهای هستی سوز دردها و اَلمها

ژرف شدن به گاه تهاجم لشکر تاتار کاستیهای زندگی


مرشد کامل است این زندگی که می آموزاند به انسان به هنگام سختی ناامید نباشیم و رنج را دستمایه ی رشد قرار دهیم اگر چه مانند سنگ آسیا گران و دُشخ وار باشد بردباری بر آن.


م.ر.الف 93/4/4 


این سه گانه ی عکس موسیقی و متن زیباست، تقدیم به همه ی دوستان لطفن بر روی نوشته ی رنگی کلیک کنید.

+   شنبه 14 تیر 1393 03:24 مـــــــــیم . ر. الــــــــــــــفـــــ  |  نظرات (98)